Cập nhật tiến độ dự án Spa Resort Bình Dương tháng 3 - 2014

Tiến độ thi công dự án Spa Bình Dương.