Kiến trúc sư. Phạm Ngọc Hương

Sáng lập lên công ty kiến trúc PNH .

Quan điểm thiết kế: Sáng tạo là không giới hạn, đột phá là cá tính.

Triết lý: Thiền -Zen