Kiến trúc tuyệt vời - MediaCorp. Singapore

Công trình được thiết kế như là một tòa nhà không thải khí carbon. 

Henning Larsen Architects
MediaCorp. Singapore
Singapore

Công trình được thiết kế như là một tòa nhà độc lập không thải khí carbon. Với việc sử dụng ánh sáng ban ngày tối ưu và tạo thêm nhiều lợi ích cho hiệu quả công việc, không khí bên trong tòa nhà sẽ tốt hơn và ít có mầm bệnh hơn cho những người  sử dụng nó.

Công trình là một biểu tượng đặc sắc, nó được thiết kế như một động tác mạnh mẽ ôm lấy cả không gian và tương lai. Cử chỉ này là một sự cởi mở. Nó gởi đến một thông điệp mạnh mẽ rằng Mediacorp là một công ty đáng tin cậy, có tính xã hội cũng như trí tuệ.

Tầm nhìn này tạo nên một cá tính mạnh mẽ cho công trình, ở đó những cuộc gặp gỡ không chính thức và những sự trao đổi năng động sẽ diễn ra bất kỳ đâu trong không gian làm việc. Một công trình cho phép sự tập trung cần thiết để sống cộng sinh gần gủi với môi trường làm việc năng động, linh hoạt. Một công trình mà ở đó những điểm gặp gỡ không chính thức và sự trao đổi xảy ra suốt ngày, và chúng hoàn toàn tự phát.

Những không gian này có thể thiết lập tự do những nguồn lực sẵn có, để tạo sự giao lưu chéo giữa những đơn vị truyền thông để tạo ra những nguồn lực mới và những ý tưởng bất ngờ.


Thiết kế kiến trúc: Henning Larsen Architects

Chủ đầu tư: MediaCorp.

Địa điểm: Singapore

Tổng diện tích sàn: 73,000 m2