Kiến trúc tuyệt vời - Zuidas Urban Area

Chiến lược quy hoạch tổng thể của khu đô thị có diện tích 2.500.000 m2 ở Zuidas là tạo ra một khu đô thị hấp dẫn và sống động. 

Henning Larsen Architects
Zuidas Urban Area
AmsterdamThe Netherlands

Chiến lược quy hoạch tổng thể của khu đô thị có diện tích 2.500.000 m2 ở Zuidas là tạo ra một khu đô thị hấp dẫn và sống động với những công trình kết hợp nhà ở và thương mại cũng như các cơ quan văn hóa và các khu vực giải trí lớn. Khu đô thị Zuidas sẽ được quy hoạch thành ba khu khác nhau.

Kop Zuidas là cửa ngõ phía đông khu vực và là một cột mốc nổi bật của dự án mở rộng đô thị lớn nhất châu Âu. Bằng cách đặt các tòa nhà thương mại cao nhất chạy dọc theo hông đường vành đai A10, như vậy có thể tạo ra một rào cản tiếng ồn hiệu quả, tạo ra một ốc đảo yên tĩnh trong đó  có các trường học, khách sạn, nhà hát và khu dân cư mà người dân sẽ đến cư trú.

Ravel Parkside được đặt ở phần rìa của khu công viên rộng lớn và sẽ trở thành khu phố riêng biệt bao gồm khu căn hộ và văn phòng hương mại tạo ra một không gian đô thị sôi động với các khách sạn, bán lẻ và một trường học.

Vrije University Quarter ở phía tây Zuidas là một làng đại học lớn đã được cẩn thận  đưa vào để tạo ra một sự nhất quán giữa mới và cũ qua đó hợp nhất cuộc sống đô thị và trường đại học ở một khu sôi động với những không gian giải trí và đường phố chung.

 

Chi tiết của các tòa nhà và khu vực kế cận đảm bảo rằng những chiến lược quy hoạch sẽ tiến hành và có tính khả thi. Nó cũng cho phép các công trình đó thống nhất với sự phát triển bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường trong khu vực.


Thiết kế quy hoạch: Henning Larsen Architects

Chủ đầu tư: City of Amsterdam and ING Real Estate

Địa điểm: Amsterdam, The Netherlands

Tổng diện khu vực: 2,500,000 m2

Năm thiết kế: 2006 - 2008