Thiết kế Resort-Spa

Sách gồm các hình ảnh về khu resort PNH thiết kế, giám sát thi công.Sách chia sẻ các không gian PNH thiết kế, và các chi tiết kiến trúc nhỏ, tinh tế, vv....