Tạp chí KARAOKE-PNH

Tuyển tập các phòng karaoke PNH thiết kế cao cấp được in rõ nét để chiêm ngưỡng, và chia sẻ kinh nghiệm quản lý thi công, thi công chi tiết các hạng mục của karaoke.

Trong đó có các bài học kinh nghiệm về quá trình xử lý, kết hợp các vật liệu với nhau, hay các liên kết, kết cấu cho từng vật liệu.Các mẹo làm sạch vật liệu sau thi công, mẹo xử lý vết keo dán, vv.....

Tất cả sẽ là kinh nghiệm quý báu cho người cần tham khảo.