Trung tâm văn hóa Đại chung - SANAA


 SANAA with joint tenderer Ricky Liu & Associates Architects+Planners

Cập nhật tại http://archinect.com