Đèn chùm làm từ phế liệu

Được làm từ 60 chai soda. 

Một trong những ý tưởng độc đáo được thiết kế bởi Shaun Kasperbauer

Đèn trùm làm từ phế liệu

đèn trùm làm bằng chai