Báo giá thiết kế thi công karaoke bar, spa tháng 8-2014

 Bảng báo giá hạng mục công trình - Karaoke 

STT

Tên hàng hoá

Đơn Vị

   Đơn Giá

Chú thích hạng mục

A/ Thiết Kế

1

Thiết kế (Gói A)

M2

Free

Demo 3D+ Hồ sơ kĩ thuật

2

Thiết kế (Gói B)

M2

150.000-650.000

Thiết kế 3D+ Hồ sơ kĩ thuật

3

Thiết kế (Gói C)

M2

350.000-800.000

Thiết kế 3D+ Hồ sơ kĩ thuật+ Giám sát

B/ Thi Công

I/Hạ Trần

1

Hạ Trần Phẳng

M2

175.000

Khung Xương( Vĩnh Tường-Eko)+ Thạch cao( Lagyp-dầy 9mm)+ Bà phẳng( Bột bả: Valpa, jonton, Dulux)

2

Hạ Trần Phẳng Cách Âm

M2

190.000

Khung Xương( Vĩnh Tường-Eko)+ Túi khí P1+ Thạch cao( Lagyp-dầy 9mm)+ Bà phẳng( Bột bả: Valpa, jonton, Dulux)

3

Deco Giật Cấp Trần

M2

175.000

Khung Xương( Vĩnh Tường-Eko)+ Thạch cao( Lagyp-dầy 9mm)+ Bà phẳng( Bột bả: Valpa, jonton, Dulux)

II/ Cách Âm

1

Vách cách âm 3 lớp

M2

225.000

Khung Xương( Vĩnh Tường-Eko )+ Xốp( 4cm)+ Thạch cao( Lagyp-dầy 0,9cm)+ Bà phẳng( Bột bả: Valpa, jonton, Dulux)

2

Vách cách âm 4 lớp

M2

235.000

Khung Xương (Vĩnh Tường-Eko )+ Xốp(4cm)+ Túi khí+ Thạch cao (Lagyp-dầy 0,9cm)+ Bà phẳng ( Bột bả: Valpa, jonton, Dulux)

3

Vách cách âm 5 lớp

M2

240.000

Khung Xương( Vĩnh Tường-Eko)+ Xốp( 4cm)+ Bông thuỷ tinh( tỷ trọng 12kg/m3)+ Giấy bạc+ Thạch cao( Lagyp-dầy 0,9cm)+ Bà phẳng( Bột bả: Valpa, jonton, Dulux)

4

Vách cách âm 6 lớp

M2

265.000

Khung Xương( Vĩnh Tường-Eko)+ Xốp( 4cm)+ Bông thuỷ tinh( tỷ trọng 12kg/m3)+ Giấy bạc+ Túi khí + Thạch cao( Lagyp-dầy 0,9cm)+ Bà phẳng( Bột bả: Valpa, jonton, Dulux)

5

 Vách cách âm 7 lớp

M2

295.000

Khung Xương( Vĩnh Tường-Eko)+ Cao su xốp( 0,5cm)+  Xốp( 4cm)+ Bông thuỷ tinh( tỷ trọng 12kg/m3)+ Giấy bạc+ Túi khí + Thạch cao( Lagyp-dầy 0,9cm)+ Bà phẳng( Bột bả: Valpa, jonton, Dulux)

6

Vách cách âm 8 lớp

M2

365.000

Khung Xương( Vĩnh Tường-Eko)+ Cao su non( 0,5cm)+  Xốp( 4cm)+ Bông thuỷ tinh( tỷ trọng 12kg/m3)+ Giấy bạc+ Cao su xốp+ Túi khí+ Thạch cao( Lagyp-dầy 0,9cm)+ Bà phẳng( Bột bả: Valpa, jonton, Dulux)

7

Vách cách âm 9 lớp

M2

395.000

Khung Xương( Vĩnh Tường-Eko)+ Cao su non (0,5cm)+  Xốp( 4cm)+ Bông thuỷ tinh( tỷ trọng 12kg/m3)+ Giấy bạc+ Cao su xốp( 10cm)+ Rockwool( 80kg/m3)+ Túi khí + Thạch cao( Lagyp-dầy 0,9cm)+ Bà phẳng( Bột bả: Valpa, jonton, Dulux)

8

Vách cách âm 10 lớp

M2

445.000

Khung Xương( Vĩnh Tường-Eko)+ Cao su xốp( 10mm)+  Xốp( 4cm)+ Bông thuỷ tinh( tỷ trọng 12kg/m3)+ Giấy bạc+  Rockwool( 80kg/m3)+ Túi khí+ Gỗ( MDF- 5mm)+ Cao su xốp+ Thạch cao( Lagyp-dầy 0,9cm)+ Bà phẳng( Bột bả: Valpa, jonton, Dulux)

9

Vách cách âm 11 lớp

M2

480.000

Khung Xương( Vĩnh Tường-Eko)+ 2 lớp cao su xốp(10mm)+  Xốp( 4cm)+ Bông thuỷ tinh( tỷ trọng 12kg/m3)+ Giấy bạc+  Rockwool( 80kg/m3)+ Túi khí+ Gỗ( MDF-5mm)+ Cao su non+ Thạch cao( Lagyp-dầy 0,9cm)+ Bà phẳng( Bột bả: Valpa, jonton, Dulux)

 
 

III/ Trang Trí

1

Deco Trang Trí

M2

175.000

Khung Xương( Vĩnh Tường- Eko)+ Thạch cao Lagyp-9mm)+ Bà phẳng( Bột bả: Valpa, jonton, Dulux)

2

Tạo Sần( Gai, gấm)

M2

5.000

Bột Valpas & Dulux & Sydney

3

Sơn mầu

M2

45.000

Dulux & maxiline & Valspa

4

Nhung, dạ tiêu âm trang trí

M2

520.000

Nhung, dạ cao cấp, khung gỗ, Gỗ MDF 3mm, Mút 3-5 cm

5

Nỉ, tiêu âm trang trí AK

M2

460.000

Nỉ AK, khung gỗ, Gỗ MDF 3mm, Mút 3-5 cm

6

Nỉ, tiêu âm trang trí cao cấp

M2

490.000

Nỉ cỏ may cao cấp, khung gỗ, Gỗ MDF 3mm, Mút 3-5 cm

7

Dạ, tiêu âm trang trí

M2

590.000

Dạ, khung gỗ, Gỗ MDF 3mm, Mút 3-5 cm

8

Da, Nỉ trang trí

M2

410.000

Da, nỉ bọc Gỗ MDF( 1,5cm)

9

Gỗ MDF trang trí phủ Vernia

M2

510.000

Gỗ MDF( Dầy 10mm) ván vernia

10

Gỗ MDF trang trí

M2

425.000

Gỗ MDF sơn phủ PU

11

Mica mầu trang trí 2 ly

M2

312.000

(Mica Đài Loan-Dầy 2mm)

12

Mica mầu trang trí 5 ly

M2

680.000

(Mica Đài Loan-Dầy 5mm)

13

Mica dạng Filp mầu trang trí

M2

950.000

2 lớp Mica Đài Loan( Dầy 2mm & 3mm)- kẹp filp ở giữa

14

Khung kẹp Flip- khung nhôm tạo ánh sáng

M dài

1.250.000

Khung nhôm tạo ánh sáng trên Mica & Flip

15

Decan hoa văn trang trí

M2

135.000

Decan design in theo thiết kế

16

Gương, kính trang trí

M2

510.000

Theo design thiết kế- kính dầy 5ly mài vát cạnh

17

Kính mầu trang trí

M2

1.050.000

Theo design thiết kế- kính mầu “ tôi” dầy 5ly mài vát cạnh

18

Hạt cườm đan trang trí

MD

890.000

( Đá nhân tạo)

19

Đèn chùm trang trí

Cái

-

Đèn Trung Quốc hoặc Đài Loan

20

Nẹp tranh gỗ

M dài

165.000

Nhựa tổng hợp( Nẹp hoa văn)

21

Giấy dán tường

M2

120.000

Giấy Trung Quốc & Hàn Quốc

22

Thi công điện

M2

45.000

( Tính theo m2 sàn)

23

Thi công hạng mục phụ

M2

TT-CT

Rải ống gen( chạy âm thanh, ti vi), lắp đặt thông gió

(Có giá trị từ ngày 1 tháng 8 năm 2014)

-Báo giá trên chưa bao gồm thiết bị điện,thiết bị âm thanh , đèn chùm , điều hòa , ti vi ,sàn bục sân khấu ,nội thất bàn ghế.
-Báo gia chưa bao gồm 10% VAT

- See more at: http://phamngochuong.com.vn/content/b%E1%BA%A3ng-b%C3%A1o-gi%C3%A1-h%E1%...