Báo giá thi công phòng thu âm

Báo giá thi công cách âm tiêu âm. Phòng Thu Âm

 

TT

   Loại cách âm

Chi tiết

Báo giá

Đơn vị 

Ghi chú

 

 

8 Lớp

Khung xương sắt,Mút(2 cm),Cao su non(1 cm),Xốp(5 cm),Bông thủy tinh,Giấy bạc,Túi khí, thạch cao,Xử lý khe nối&bả phẳng

380.000 vnd

M2

 Loại phòng thu bán chuyên nghiệp

 

 

 

 

 

10 Lớp

Khung xương sắt,Mút(2 cm),Cao su non(1 cm),Xốp(5 cm),Bông thủy tinh,Giấy bạc,Túi khí, thạch cao lớp 1,Cao su non(0.5 cm),thạch cao lớp 2,Xử lý khe nối&bả phẳng

500.000 vnd

M2

 

Khung xương sắt,Mút(2 cm),Cao su non(1 cm),Xốp(5 cm),Bông khoáng tỷ trọng 40kg/m3,Giấy bạc,Túi khí, thạch cao lớp 1,Cao su non(0.5 cm),thạch cao lớp 2,Xử lý khe nối&bả phẳng

585.000 vnd

M2

Thêm lớp giấy bạc nhằm tối ưu hóa cách âm

Khung xương sắt,Mút(2 cm),Cao su non(3 cm),Xốp(5 cm),Bông thủy tinh,Giấy bạc,Túi khí P1, thạch cao lớp 1,Túi khí P1,thạch cao lớp 2,Xử lý khe nối&bả phẳng

600.000 vnd

M2

 

 

 

11 Lớp

Khung xương sắt,Mút(2 cm),Cao su non(1 cm),Xốp(5 cm),Bông thủy tinh,Giấy bạc,Túi khí, thạch cao lớp 1,Cao su non(0.5 cm),thạch cao lớp 2,Foam cách âm,Xử lý khe nối&bả phẳng

1.100.000 vnd

M2

 Loại phòng thu chuyên nghiệp