Chọn đội chiến thắng trong xây dựng thế kỉ 21 “Architectural Folie of the 21st century” tại Montpellier Pháp

Chọn đội chiến thắng trong xây dựng thế kỉ 21 “Architectural Folie of the 21st century” tại Montpellier

kiến trúc thế kỷ 21

kiến trúc thế kỷ 21

kiến trúc thế kỷ 21

kiến trúc thế kỷ 21

kiến trúc thế kỷ 21

Theo http://archinect.com