mẫu thiết kế bồn TẮM, bồn MASSAGE, ZACUZI đẳng cấp-Phần 1

Carbon Fiber Bathtub by Corcel
mẫu bồn tắm
Làm từ chất liệu sợi carbon thiết kế bởi Corcel

KOS Geo 180 Bath
mẫu bồn tắm

Melissa Sopel Glowing Bath

mẫu bồn tắm

La Scala T650 Entertainment Jacuzzi
mẫu bồn xục

Infinity Bath by Mukomelov Studio
mẫu bồn xục spa

Le Cob Bath by Omvivo

mẫu bồn xục spa

OMVIVO Latis Bath with Timber Storage End

mẫu bồn tắm đẹp

Alpha Bath by Kashani

muỗn bồn xục spa đẹp

Hinoki Rectangular Ofuro Bath

mẫu bồn tắm

Vitality Bath by Neutra

mẫu bồn xục spa

Bath Objects by Bette

mẫu bồn tắm đẹp

 

 Xem phần 1 , phần 2