Những căn bếp của người nổi tiếng

PNH sưu tập một số mẫu thiết kế bếp đẹp của các nhân vật nổi tiếng.

Kim Kardashian and Kanye West

thiết kế bếp

Billy Joel

thiết kế nhà bếp

Jennifer Lopez
thiết kế nhà bếp

Catherine Zeta-Jones and Michael Douglas

thiết kế nhà bếp

Celine Dion

thiết kế nhà bếp

Jennifer Lawrence

thiết kế căn bếp

Lady Gaga

thiết kế căn bếp

Jay-Z and Beyoncé

thiết kế bếp

Bruce Willis

thiết kế bếp

Jake Gyllenhaal

thiết kế bếp

John Krasinski and Emily Blunt

thiết kế bếp

Kirsten Dunst

những căn bếp đẹp

LeBron James

thiết kế bếp đẹp

Jodie Foster

thiết kế bếp đẹp

Michelle Williams

thiết kế bếp đẹp

Mila Kunis

thiết kế bếp đẹp

Kelly Ripa and Mark Consuelos

thiết kế bếp đẹp

Sarah Jessica Parker and Matthew Broderick

mẫu thiết kế bếp đẹp

James Marsden

thiết kếp bếp

Nguồn housebeautiful.com