Tham khảo mẫu thiết kế sauna (xông hơi) cạnh hồ

Một trong những ý tưởng thiết kế phòng xông hơi độc đáo đã được steam thiết kế mọi người tham khảo. 

phòng xông hơi

Mặc dù mục đích là đặt cạnh hồ nước nhưng trên thực tế bạn có thể ở rất nhiều nơi đều phù hợp. 

phòng xông hơi cạnh hồ nước

phòng xông hơi cạnh hồ nước

Chất liệu thiết kế là gỗ thân thiện với môi trường.

phòng xông hơi cạnh hồ nước

phòng xông hơi cạnh hồ nước

phòng xông hơi cạnh hồ nước

Phạm Ngọc Hương st.